?!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "//www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> Ĺֻͻ:南d旅游手册 - Ƨ洲自助游网力荐Q?/title> <meta content="Ĺֻͻ:" name=description /> <link href="//www.qkojrh.com.cn/css/headstyle.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <style> img { border: none; vertical-align: middle; } div { margin-left: auto; margin-right: auto; } #content { width: 960px; margin-left: auto; margin-right: auto; margin-top: 70px; padding: 10px; } #footer { width: 960px; margin-left: auto; margin-right: auto; padding: 0; position: relative; font-size: 14px; } #content #footer p { font-family: Tahoma,'Microsoft Yahei','Simsun'; } body { font: 14px "Arial",Tahoma,'Microsoft Yahei','Simsun'; } div #top { border-bottom: 1px solid #eee; } div #left { float: left; width: 720px; } div #right { float: left; border-left: 1px solid #eee; padding-left: 5px; } #content li { list-style: none; padding: 5px; } h3 { padding-bottom: 5px; } #my_nv li { margin-left: 15px; } #share-newslive { display: none; position: fixed; bottom: 50px; right: 100px; text-align: center; z-index: 999; _position: absolute; _top: expression(documentElement.scrollTop+documentElement.clientHeight - this.offsetHeight-20); width: 60px; font-size: 14px; /* background: #eeeeee;*/ padding-bottom: 10px; } #share-newslive .share-text { line-height: 22px; padding: 15px 0px 5px 0px; } #share-newslive .bdsharebuttonbox { width: 32px; padding-left: 14px; *padding-left: 0px; _padding-left: 6px; } div { margin-left: auto; margin-right: auto; } table { border-color: #FFFFFF; } button { border: none; } a, img, ul, li, table { text-align: left; } img { border: none; } div { margin-left: auto; margin-right: auto; } #content { width: 960px; margin-left: auto; margin-right: auto; margin-top: 70px; padding: 10px; } #footer { width: 960px; margin-left: auto; margin-right: auto; padding: 0; } body p a span botton { font-family: Tahoma,'Microsoft Yahei','Simsun'; } div#right { float: left; } div#left { float: left; } div.zuo { float: left; width: 470px; border-top: 1px solid #eee; margin-right: 20px; } div.you { float: left; width: 470px; border-top: 1px solid #eee; } div.zuoyou { width: 960px; margin-bottom: 10px; } .zuoyou a:link { color: #666; } .zuoyou a:visited { color: #666; } .zuoyou a:hover { color: #996633; } .zuoyou h3 { color: #993300; font-size: 22px; padding-top: 5px; padding-bottom: 5px; } .post-tag { background-color: #FCF7E8; line-height: 2.4; margin: 2px 2px 2px 0; padding: 3px 4px; text-decoration: none; white-space: nowrap; font-size: 9pt; font-weight: bold; } #content div { float: left; } .plan { padding-bottom: 10px; } div.plan:hover { background-color: #eee; } .plan h3 { border-top: 1px #eee dashed; padding-top: 5px; padding-bottom: 3px; } body { font-size: 14px; } #syxx li a { padding: 0 0 0 12px; color: #808080; background-color: #fff; background-image: url(//www.qkojrh.com.cn/edition2/plans/images/icon.gif); background-repeat: no-repeat; background-position: left center; } #syxx li { list-style: none; } </style> <link media="screen" type="text/css" href="/Themes/default/style/default.aspx?application=&fontsize=0" rel="stylesheet" /> <link media="screen" type="text/css" href="//www.qkojrh.com.cn/edition2/linnavigation.css" rel="stylesheet" /> <link type="text/css" rel="stylesheet" href="//www.qkojrh.com.cn/edition2/csspro/style.css" /> <link rel="canonical" href="//www.qkojrh.com.cn/germany/"/> <meta name="robots" content="noarchive"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div class="head"></div> <div id="content" style="width:960px;"> <div id="top" style="width:960px;"> <div style="width:960px;"> <h2 class="umaya">南d旅游手册</h2> </div> </div> <div style="width:960px;"> <div id="left" style="width:694px;padding-top:10px;float:left;"> <div style="width:680px"> <img src="//www.qkojrh.com.cn/germany/imgs/top.jpg" width="680px" /><br /> <p>工业奇迹Q古堡小镇,皇宫教堂、狂Ƣ派对,童话故事Q美酒球、湖光山Ԍ德国让h连忘返的实在太多。走遍欧zؓ您精选出德国景最为集中也最具代表性的一个区域,走马观花一?不是我们推荐的,旅行要找ȝQ就是一U感觉?/p><br /> </div> <div class="plan"> <div style="width:180px;"><a ><img style="width:180px;" src="//ww1.eueueu.com/germany/imgs/1.jpg" /></a></div> <div style="width:480px;padding-left:10px;"> <h3><a >无法错过慕尼?/a></h3> <p> 慕尼黑(MunichQ—?著名的“啤酒之都”、d国的“非正式首都”、“自由巴伐利亚公国”,如此多的头衔Q不让人好奇她真正的样貌。当Z真实地置w慕黑Q发现无Cl的旧习q历历在目,但是w边也许驶q一辆辆光洁的宝? <a >详情 »</a> </p> </div> </div> <div class="plan"> <div style="width:180px;"><a ><img style="width:180px;" src="//www.qkojrh.com.cn/germany/imgs/f_1road.jpg" /></a></div> <div style="width:480px;padding-left:10px;"> <h3><a >O之\ - 游走O之\城市路线全攻?/a></h3> <p> q条路颠覆了对d国一贯的传统印象Q其实d国也是细ȝ致的Q这366公里的美丽画P眼睛已经不够看了Q南部d国最U净的景致比比皆是,我们I过田园Q小镇,xQ到处是l色的草甸,牧场Q教堂,没有一丝一毫工业化的痕q,若是见到景停下来拍照的话Q恐怕十天半月也C完? <a >详情 »</a> </p> </div> </div> <div class="plan"> <div style="width:180px;"><a ><img style="width:180px;" src="//www.qkojrh.com.cn/germany/imgs/f_2king.jpg" /></a></div> <div style="width:480px;padding-left:10px;"> <h3><a >国王湖全接触</a></h3> <p> 其实他只是Berchtesgaden贝希Ҏ佳登地区的一部分Q却是最让我们熟知的Q湖光山Ԍ一如美丽的九寨Q这是去q的朋友ȝ性的发言Q呵呵……不q,q从成都过去,九寨需要整整一天的车程Q在没有开通支U航班以前,而这里的景Q从慕尼黑,只需要短短的3个钟头? <a >详情 »</a> </p> </div> </div> <div class="plan"> <div style="width:180px;"><a ><img style="width:180px;" src="//www.qkojrh.com.cn/germany/imgs/f_3castle.jpg" /></a></div> <div style="width:480px;padding-left:10px;"> <h3><a >l尔茨堡-O之\全攻?/a></h3> <p> 有些城市Q历史的书简是格外厚重的Q罗马大L也好Q拿破仑的铁y也好,巴伐利亚人的再征服也|,二战֣旉场高I炸,二十分钟内,q千年古城几乎毁于一旦。始作俑者也付出了沉痛的代hQ可德国人的坚毅一直都在,战后Q当Chq乎迹般的q度重徏了维茨堡,q将曄的荣耀再现? <a >详情 »</a> </p> </div> </div> <div class="plan"> <div style="width:180px;"><a ><img style="width:180px;" src="//www.qkojrh.com.cn/germany/imgs/f_3bei.jpg" /></a></div> <div style="width:480px;padding-left:10px;"> <h3><a >班贝? 城市漫游全攻?</a></h3> <p> 童话般精致的房屋Q?格雷兹沌U|交错的小P颇有威尼斯的韵味Q那融合了罗马与哥特的教堂尖Ӟ从皇宫后面美丽玫瑰园眺望q山上的圣米歇尔教堂Q还有代表着不屈抗争的古老市政厅Q班贝格注定是有故事的地斏V? <a >详情 »</a> </p> </div> </div> <div class="plan"> <div style="width:180px;"><a ><img style="width:180px;" src="//www.qkojrh.com.cn/germany/imgs/f_4new.jpg" /></a></div> <div style="width:480px;padding-left:10px;"> <h3><a >Uu堡城市攻?</a></h3> <p> 巴伐利亚W二大城市,德国南北交通要道柏林到慕尼黑的必经之地Q是重要的交通枢U,四通八达。这是充满zd的城市,有丰富多彩的夜生z,q里醇厚的黑啤酒色彩郁的就像咖啡? <a >详情 »</a> </p> </div> </div> <div class="plan"> <div style="width:180px;"><a ><img style="width:180px;" src="//www.qkojrh.com.cn/germany/imgs/f_5ao.jpg" /></a></div> <div style="width:480px;padding-left:10px;"> <h3><a >奥格斯堡: 中世U的l烂老街</a></h3> <p> 哪怕只是用很短的时间在q񔞮城市逛上一圈,I行在缤U彩房屋点~的街道,l过一个个造型各异的喷泉,ȝ芬芳四溢的咖啡香气,听到而传来莫扎特的交响乐,我想Q这座城市绝不会让你感到失望? <a >详情 »</a> </p> </div> </div> <div class="plan"> <div style="width:180px;"><a ><img style="width:180px;" src="//www.qkojrh.com.cn/germany/imgs/f_6sis.jpg" /></a></div> <div style="width:480px;padding-left:10px;"> <h3><a >Starnberg ȝ - q是茜茜公主的家?</a></h3> <p> 我知道,q是sissi的家乡。我惻I和我一般年U的人都会记得,清晨湖上泛舟传来I灵的歌壎ͼ马克斯公爵在湖边垂钓Q挥舞手中的帽子打声招呼Q小公主骑着马从半h高的灌木丛欢叫着飞n跃过Q这是那个时代对好最直观的诠释,p配音Q也是充满着向往的音艌Ӏ? <a >详情 »</a> </p> </div> </div> <div class="plan"> <div style="width:180px;"><a ><img style="width:180px;" src="//www.qkojrh.com.cn/germany/imgs/f_6chime.jpg" /></a></div> <div style="width:480px;padding-left:10px;"> <h3><a >基姆?Chiemsee-交通景点全ȝ </a></h3> <p> 基姆湖Chiemsee, 是拜仁州丽湖泊中最大的一个。一望无际,烟LؓQ既有湖泊的U丽宁静,又有大v的无Ҏ瀚,因此被hUCؓ“巴伐利亚之”。另外,他还有一个翻译得更诗意的名字Q茵梦湖? <a >详情 »</a> </p> </div> </div> <div class="plan"> <div style="width:180px;"><a ><img style="width:180px;" src="//www.qkojrh.com.cn/germany/imgs/f_8chu.jpg" /></a></div> <div style="width:480px;padding-left:10px;"> <h3><a >楚格峰攻?德国刉点全接触 </a></h3> <p> 湖光p是如何都看不够,阿尔卑斯一直是人心中一块圣地。而楚格峰Qv立在德国南部 阿尔卑斯p上? <a >详情 »</a> </p> </div> </div> <div class="plan"> <div style="width:180px;"><a ><img style="width:180px;" src="//www.qkojrh.com.cn/germany/imgs/f_9tian.jpg" /></a></div> <div style="width:480px;padding-left:10px;"> <h3><a >在菲望见天鹅堡Q浪漫没有终?</a></h3> <p> q斯的W一座睡h城堡主题怹园也是以新天鹅堡本而修建的。\L希二世说Q他要把他的梦城堡Q修建在能看C界上最丽风景的地方, 他做C? <a >详情 »</a> </p> </div> </div> <div class="plan"> <div style="width:180px;"><a ><img style="width:180px;" src="//www.qkojrh.com.cn/germany/imgs/f_10luo.jpg" /></a></div> <div style="width:480px;padding-left:10px;"> <h3><a >|腾? 旅行ȝ之推开中世U的O之门</a></h3> <p> O到底是昙׃现的灿烂Q还是天荒地老的永恒Q恐怕每人心中各有一番答案。如果奔波于钢筋水惔林之中Q突焉入一个红墙白瓦的中世U小镇,不知自己是否会惊慌失措,q是会静下心来,l细品味q䆾H如其来的惊喜? <a >详情 »</a> </p> </div> </div> <div class="plan"> <div style="width:180px;"><a ><img style="width:180px;" src="//www.qkojrh.com.cn/germany/imgs/f_11beer.jpg" /></a></div> <div style="width:480px;padding-left:10px;"> <h3><a >啤酒爱好者的饕餮盛宴——慕黑啤酒?/a></h3> <p> 慕尼黑啤酒节直译之名字本应ؓ“十月节?Oktoberfest)Q因在这个节日期间主要的饮料是啤酒,而且消耗量惊hQ所以中国h喜欢把他们的q个节日UCؓ啤酒节? <a >详情 »</a> </p> </div> </div> </div> <div id="right" style="width:260px;"> <!--booking的搜索框开?--> <div id="searchboxInc" style="border:#000 0px solid;width:260px;height:200px"> <form id="frm" name="frm" action="//www.booking.com/searchresults.html" method="get" target="_blank"> <fieldset style="border:#000 0px solid;padding-top:10px;padding-left:5px;background-color:#FCF7E8;margin-bottom:15px;height:190px"> <div id="destinationSearch" style="border:#000 0px solid;margin-bottom:8px"> <input type="hidden" name="aid" value="383134" /> <input type="hidden" name="error_url" value="//www.booking.com/?aid=383134;" /> <input type="hidden" name="si" value="ai,co,ci,re,di" /> <input type="hidden" name="label" value="" /> <input type="hidden" name="lang" value="zh" /> <input type="hidden" name="ifl" value="" /> <table> <tr> <td> <p style="font-size:18px;font-weight:bold;font-family:Tahoma,'Microsoft Yahei','Simsun';padding-right:0px;margin-bottom:10px">搜烦酒店</p> </td> <td> <p style="margin-bottom:10px;margin-right:0px;margin-left:3px"><img src="//www.qkojrh.com.cn/img/booking_top.jpg" /></p> </td> </tr> </table> <label for="destination" style="font-size:12px;font-weight:bold;font-family:Tahoma,'Microsoft Yahei','Simsun';padding:0px 5px;margin-right:7px">目的地</label> <input class="text" type="text" id="destination" name="ss" value="" title="城市, 区域, 国家, 地标, 家酒店, 区" style="height:20px;width:155px;" /> </div> <div id="inout"> <div id="homein"> <p style="font-size:12px;font-family:Tahoma,'Microsoft Yahei','Simsun';margin-bottom:8px"> <span style="margin-right:5px">入住日期</span> <select id="b_checkin_day" name="checkin_monthday" onchange="checkDateOrder('frm', 'b_checkin_day', 'b_checkin_month', 'b_checkout_day', 'b_checkout_month') ; tickCheckBox('b_availcheck');" style="height:23px;width:75px;margin-right:5px"> <option value="1">1</option> <option value="2">2</option> <option value="3">3</option> <option value="4">4</option> <option value="5">5</option> <option value="6">6</option> <option value="7">7</option> <option value="8">8</option> <option value="9">9</option> <option value="10">10</option> <option value="11">11</option> <option value="12">12</option> <option value="13">13</option> <option value="14">14</option> <option value="15">15</option> <option value="16">16</option> <option value="17">17</option> <option value="18">18</option> <option value="19">19</option> <option value="20">20</option> <option value="21">21</option> <option value="22">22</option> <option value="23">23</option> <option value="24">24</option> <option value="25">25</option> <option value="26">26</option> <option value="27">27</option> <option value="28">28</option> <option value="29">29</option> <option value="30">30</option> <option value="31">31</option> </select> <select id="b_checkin_month" name="checkin_year_month" onchange="checkDateOrder('frm', 'b_checkin_day', 'b_checkin_month', 'b_checkout_day', 'b_checkout_month') ; tickCheckBox('b_availcheck');" style="height:23px;width:77px;"> </select> </p> </div> <div id="homeout"> <p style="font-size:12px;font-family:Tahoma,'Microsoft Yahei','Simsun';margin-bottom:8px"> <span style="margin-right:5px">退房日期</span> <select id="b_checkout_day" name="checkout_monthday" onchange="tickCheckBox('b_availcheck');" style="height:23px;width:75px;margin-right:5px"> <option value="1">1</option> <option value="2">2</option> <option value="3">3</option> <option value="4">4</option> <option value="5">5</option> <option value="6">6</option> <option value="7">7</option> <option value="8">8</option> <option value="9">9</option> <option value="10">10</option> <option value="11">11</option> <option value="12">12</option> <option value="13">13</option> <option value="14">14</option> <option value="15">15</option> <option value="16">16</option> <option value="17">17</option> <option value="18">18</option> <option value="19">19</option> <option value="20">20</option> <option value="21">21</option> <option value="22">22</option> <option value="23">23</option> <option value="24">24</option> <option value="25">25</option> <option value="26">26</option> <option value="27">27</option> <option value="28">28</option> <option value="29">29</option> <option value="30">30</option> <option value="31">31</option> </select> <select id="b_checkout_month" name="checkout_year_month" onchange="tickCheckBox('b_availcheck');" style="height:23px;width:78px;"> </select> </p> </div> </div> <div class="but" style="float:right;margin-top:5px;border:#000 0px solid;float:left"> <input id="availcheck" type="checkbox" name="idf" value="on" /> <label id="labfor" for="availcheck"> 我还没有定具体的日期? </label><button type="submit" style="cursor:pointer;height:22px;width:45px;background:#8E6F43;border:#000 0px solid;color:#ffffff;font-size:14px;">搜烦</button> </div> </fieldset> </form> </div> <!--booking的搜索框l束 --> <div id="syxx" style="padding-top:10px;"> <h3>德国地图Q?/h3> <a href="//www.qkojrh.com.cn/forums/104263/ShowPost.aspx"><img src="//ww1.eueueu.com/germany/images/geMap.jpg" width="260px" /></a> <br /> </div> <div id="syxx" style="padding-top:10px;"> <h3>实用资源Q?/h3> <ul class="umaya"> <li class="umaya"><a target="_blank" >德国旅游局</a></li> <li class="umaya"><a target="_blank" >德国铁\|站</a></li> <li class="umaya"><a target="_blank" href="//www.qkojrh.com.cn/Downloads/HighlightsDE.pdf">德国国家ȝPDF</a></li> <li class="umaya"><a href="//www.qkojrh.com.cn/forums/30289/ShowPost.aspx">德国版实用信息汇?/a></li> <li class="umaya"><a href="//www.qkojrh.com.cn/forums/101342/ShowPost.aspx">法兰克福机场ȝ大全</a></li> <li class="umaya"><a target="_blank" href="//www.qkojrh.com.cn/forums/88304/ShowPost.aspx">法兰克福汉机场攻?/a></li> <li class="umaya"><a href="//www.qkojrh.com.cn/forums/98510/ShowPost.aspx">慕尼黑机场攻?</a></li> <li class="umaya"><a target="_blank" href="//www.qkojrh.com.cn/forums/19145/ShowPost.aspx">德国火R州票Q周末票Q驴友必?</a></li> <li class="umaya"><a href="//www.qkojrh.com.cn/" title="ʡҶ">ʡҶ</a></li> </ul> </div> <div style="padding-top:20px;"> </div> <div class="umaya"> <a href="//www.qkojrh.com.cn/forum-2421-1.html" target="_blank"> <button style="cursor:pointer;height:40px;width:160px;background:#8E6F43;border:#000 0px solid;color:#ffffff;font-size:16px;margin-top: 6px;">我要提问</button> <br /><span style="color: red;">q有自助渔R题? 别犹豫,点这里!</span> </a> </div> </div> </div> <div class="bottom"></div> </div> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "") ? "//js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = '//push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>