?!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "//www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> и:荷兰骑行专题 - Ƨ洲自助游网力荐Q?/title> <meta content="и:" name="description" /> <link href="//www.qkojrh.com.cn/css/headstyle.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <style> img { border: none; vertical-align: middle; } div { margin-left: auto; margin-right: auto; } #content { width: 960px; margin-left: auto; margin-right: auto; margin-top: 70px; padding: 10px; } #footer { width: 960px; margin-left: auto; margin-right: auto; padding: 0; position: relative; font-size: 14px; } #content #footer p { font-family: Tahoma,'Microsoft Yahei','Simsun'; } body { font: 14px "Arial",Tahoma,'Microsoft Yahei','Simsun'; } div #top { border-bottom: 1px solid #eee; } div #left { float: left; width: 720px; } div #right { float: left; border-left: 1px solid #eee; padding-left: 5px; } #content li { list-style: none; padding: 5px; } h3 { padding-bottom: 5px; } #my_nv li { margin-left: 15px; } #share-newslive { display: none; position: fixed; bottom: 50px; right: 100px; text-align: center; z-index: 999; _position: absolute; _top: expression(documentElement.scrollTop+documentElement.clientHeight - this.offsetHeight-20); width: 60px; font-size: 14px; /* background: #eeeeee;*/ padding-bottom: 10px; } #share-newslive .share-text { line-height: 22px; padding: 15px 0px 5px 0px; } #share-newslive .bdsharebuttonbox { width: 32px; padding-left: 14px; *padding-left: 0px; _padding-left: 6px; } div { margin-left: auto; margin-right: auto; } table { border-color: #FFFFFF; } button { border: none; } a, img, ul, li, table { text-align: left; } img { border: none; } div { margin-left: auto; margin-right: auto; } #content { width: 960px; margin-left: auto; margin-right: auto; margin-top: 70px; padding: 10px; } #footer { width: 960px; margin-left: auto; margin-right: auto; padding: 0; } body p a span botton { font-family: Tahoma,'Microsoft Yahei','Simsun'; } div#right { float: left; } div#left { float: left; } .post-tag { background-color: #FCF7E8; line-height: 2.4; margin: 2px 2px 2px 0; padding: 3px 4px; text-decoration: none; white-space: nowrap; font-size: 9pt; font-weight: bold; } #content div { float: left; } .plan { padding-bottom: 10px; } div.plan:hover { background-color: #eee; } .plan h3 { border-top: 1px #eee dashed; padding-top: 5px; padding-bottom: 3px; } body { font-size: 14px; } #syxx li a { padding: 0 0 0 12px; color: #808080; background-color: #fff; background-image: url(//www.qkojrh.com.cn/edition2/plans/images/icon.gif); background-repeat: no-repeat; background-position: left center; } #syxx li { list-style: none; } #my_nv li { margin-left: 15px; } #share-newslive { display: none; position: fixed; bottom: 50px; right: 100px; text-align: center; z-index: 999; _position: absolute; _top: expression(documentElement.scrollTop+documentElement.clientHeight - this.offsetHeight-20); width: 60px; font-size: 14px; /* background: #eeeeee;*/ padding-bottom: 10px; } #share-newslive .share-text { line-height: 22px; padding: 15px 0px 5px 0px; } #share-newslive .bdsharebuttonbox { width: 32px; padding-left: 14px; *padding-left: 0px; _padding-left: 6px; } </style> <link media="screen" type="text/css" href="/Themes/default/style/default.aspx?application=&fontsize=0" rel="stylesheet" /> <link media="screen" type="text/css" href="//www.qkojrh.com.cn/edition2/linnavigation.css" rel="stylesheet" /> <link type="text/css" rel="stylesheet" href="//www.qkojrh.com.cn/edition2/csspro/style.css" /> <link rel="canonical" href="//www.qkojrh.com.cn/cyclingholland/"/> <meta name="robots" content="noarchive"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div class="head"></div> <div id="content" style="width:960px;"> <div id="top" style="width:960px;"> <div style="width:960px;"> <h2 class="umaya">荷兰骑行</h2> <!-- 专题标题 --> </div> </div> <div style="width:960px;"> <div id="left" style="width:694px;padding-top:10px;float:left;"> <div style="width:680px"> <img src="//www.qkojrh.com.cn/cyclingholland/img/top.jpg" width="680px" /><!-- 专题头图 680px*141px --><br /> <!--<p style="padding-top:5px;"><strong class="umaya">荷兰假期Q送给孩子最好的C物</strong><br>--><!-- D标题 --> 骑行是感受荷兰最好的交通方式,不是因ؓq里是h皆知的自行车王国,不是因ؓq里遍布都是U色的自行R专业车道Q不是因里小到刚出生的宝宝,大到国会议员都以自行车作Z通工具……而是因ؓq里有让醉的阛_Q有一眼望不到辚w的花P有蜿蜒曲径的林间\Q有守护般屹立不倒的古老风车。在荷兰Q骑行是最的选择Q一路阳光洒满全w,I过林、越q沙丘,偉天鹅和奶牛,微风吹过Q留下的都是满满的幸味道?/p><!-- 专题D --><br /> </div> <!-- 专题内容列表开?--> <div class="plan"> <div style="width:180px;"><a ><img style="width:180px;" src="//www.qkojrh.com.cn/cyclingholland/img/1.jpg" /></a></div> <div style="width:480px;padding-left:10px;"> <h3><a >自行车王?/a></h3> <p> 一直以Z国是世界上最大的自行车王国,C荷兰后,才知道荷兰是世界上h均自行R拥有量最高的国家。全?600万h口,却拥?700多万辆自行RQ荷Ch30%以上的旅行是靠骑自行车完成的Q而且Q除了作Z通工P自行车还被广泛用于锻点{休闲和׃。可以说Q自行R在荷兰是名副其实的“国骑”? <a >详情 »</a> </p> </div> </div> <div class="plan"> <div style="width:180px;"><a ><img style="width:180px;" src="//www.qkojrh.com.cn/cyclingholland/img/2.jpg" /></a></div> <div style="width:480px;padding-left:10px;"> <h3><a >^面下的骑?/a></h3> <p> 荷兰q乎完美的田园风光、大片的郁金香花无垠的l色原野、祥和的镇生活Q犹如步入童话世界。但没有了自行R的相_即相距咫尺仍无法真正与它亲q。踏上自行RQ让我们一起体会荷兰的自然与美好吧! <a >详情 »</a> </p> </div> </div> <div class="plan"> <div style="width:180px;"><a ><img style="width:180px;" src="//www.qkojrh.com.cn/cyclingholland/img/3.jpg" /></a></div> <div style="width:480px;padding-left:10px;"> <h3><a >L单R的记?/a></h3> <p> 提到自行车每个h都会有说不完的幸记忆:儿时骑着三轮R和伙伴们在院子里q逐,学会骑自行R后第一ơ体会在风中驰骋的畅快,q有学生时代单R上懵懂的O。但随着不断长大Q生z节奏越来越快,它却渐渐q离了我们的视线。在荷兰的旅途中Q随处可以看到穿梭在大街؜的自行RQ以及h们友善的面庞Q这感觉有种久违了的亲切? <a >详情 »</a> </p> </div> </div> <div class="plan"> <div style="width:180px;"><a ><img style="width:180px;" src="//www.qkojrh.com.cn/cyclingholland/img/4.jpg" /></a></div> <div style="width:480px;padding-left:10px;"> <h3><a >留下骑迹Q发现奇q?/a></h3> <p> 荷兰一向被认ؓ是自行R大国Q?650万h口拥有超q?800万辆自行车,q_每h拥有不只一辆自行R。不仅是因ؓ荷兰人崇环保事业,更重要的是荷兰^坦的大地、秀的郊野Q以及完善的自行车道路oZ׃了自行Rq种方式? <a >详情 »</a> </p> </div> </div> <div class="plan"> <div style="width:180px;"><a ><img style="width:180px;" src="//www.qkojrh.com.cn/cyclingholland/img/5.jpg" /></a></div> <div style="width:480px;padding-left:10px;"> <h3><a >骑行花间Q感受世外桃源(5日游Q?/a></h3> <p> 骑上自行车,一早从阿姆斯特丹城市出发。阿斯米鲜花拍卖市阿姆斯特丹17公里Q这里是世界上最大的鲜花拍卖市场Q也是荷兰著名的旅游观光地。走q鲜花市场,I气中都是潮湿而馥郁的花香Q这里每天有2000万株的鲜׃易,来到q里一定要L行道看看Q阿斯米的步行道在dZ面,游客可以俯瞰整个市场的震撼场景? <a >详情 »</a> </p> </div> </div> <!-- 专题内容列表结?--> </div> <div id="right" style="width:260px;"> <!--booking的搜索框开?一般情况下请勿改动 --> <div id="searchboxInc" style="border:#000 0px solid;width:260px;height:200px"> <form id="frm" name="frm" action="//www.booking.com/searchresults.html" method="get" target="_blank"> <fieldset style="border:#000 0px solid;padding-top:10px;padding-left:5px;background-color:#FCF7E8;margin-bottom:15px;height:190px"> <div id="destinationSearch" style="border:#000 0px solid;margin-bottom:8px"> <input type="hidden" name="aid" value="383134" /> <input type="hidden" name="error_url" value="//www.booking.com/?aid=383134;" /> <input type="hidden" name="si" value="ai,co,ci,re,di" /> <input type="hidden" name="label" value="" /> <input type="hidden" name="lang" value="zh" /> <input type="hidden" name="ifl" value="" /> <table> <tr> <td> <p style="font-size:18px;font-weight:bold;font-family:Tahoma,'Microsoft Yahei','Simsun';padding-right:0px;margin-bottom:10px">搜烦酒店</p> </td> <td> <p style="margin-bottom:10px;margin-right:0px;margin-left:3px"><img src="//www.qkojrh.com.cn/img/booking_top.jpg" /></p> </td> </tr> </table> <label for="destination" style="font-size:12px;font-weight:bold;font-family:Tahoma,'Microsoft Yahei','Simsun';padding:0px 5px;margin-right:7px">目的地</label> <input class="text" type="text" id="destination" name="ss" value="" title="城市, 区域, 国家, 地标, 家酒店, 区" style="height:20px;width:155px;" /> </div> <div id="inout"> <div id="homein"> <p style="font-size:12px;font-family:Tahoma,'Microsoft Yahei','Simsun';margin-bottom:8px"> <span style="margin-right:5px">入住日期</span> <select id="b_checkin_day" name="checkin_monthday" onchange="checkDateOrder('frm', 'b_checkin_day', 'b_checkin_month', 'b_checkout_day', 'b_checkout_month') ; tickCheckBox('b_availcheck');" style="height:23px;width:75px;margin-right:5px"> <option value="1">1</option> <option value="2">2</option> <option value="3">3</option> <option value="4">4</option> <option value="5">5</option> <option value="6">6</option> <option value="7">7</option> <option value="8">8</option> <option value="9">9</option> <option value="10">10</option> <option value="11">11</option> <option value="12">12</option> <option value="13">13</option> <option value="14">14</option> <option value="15">15</option> <option value="16">16</option> <option value="17">17</option> <option value="18">18</option> <option value="19">19</option> <option value="20">20</option> <option value="21">21</option> <option value="22">22</option> <option value="23">23</option> <option value="24">24</option> <option value="25">25</option> <option value="26">26</option> <option value="27">27</option> <option value="28">28</option> <option value="29">29</option> <option value="30">30</option> <option value="31">31</option> </select> <select id="b_checkin_month" name="checkin_year_month" onchange="checkDateOrder('frm', 'b_checkin_day', 'b_checkin_month', 'b_checkout_day', 'b_checkout_month') ; tickCheckBox('b_availcheck');" style="height:23px;width:77px;"> </select> </p> </div> <div id="homeout"> <p style="font-size:12px;font-family:Tahoma,'Microsoft Yahei','Simsun';margin-bottom:8px"> <span style="margin-right:5px">退房日期</span> <select id="b_checkout_day" name="checkout_monthday" onchange="tickCheckBox('b_availcheck');" style="height:23px;width:75px;margin-right:5px"> <option value="1">1</option> <option value="2">2</option> <option value="3">3</option> <option value="4">4</option> <option value="5">5</option> <option value="6">6</option> <option value="7">7</option> <option value="8">8</option> <option value="9">9</option> <option value="10">10</option> <option value="11">11</option> <option value="12">12</option> <option value="13">13</option> <option value="14">14</option> <option value="15">15</option> <option value="16">16</option> <option value="17">17</option> <option value="18">18</option> <option value="19">19</option> <option value="20">20</option> <option value="21">21</option> <option value="22">22</option> <option value="23">23</option> <option value="24">24</option> <option value="25">25</option> <option value="26">26</option> <option value="27">27</option> <option value="28">28</option> <option value="29">29</option> <option value="30">30</option> <option value="31">31</option> </select> <select id="b_checkout_month" name="checkout_year_month" onchange="tickCheckBox('b_availcheck');" style="height:23px;width:78px;"> </select> </p> </div> </div> <div class="but" style="float:right;margin-top:5px;border:#000 0px solid;float:left"> <input id="availcheck" type="checkbox" name="idf" value="on" /> <label id="labfor" for="availcheck"> 我还没有定具体的日期? </label><button type="submit" style="cursor:pointer;height:22px;width:45px;background:#8E6F43;border:#000 0px solid;color:#ffffff;font-size:14px;">搜烦</button> </div> </fieldset> </form> </div> <!--booking的搜索框l束 --> <!-- 右侧的实用资源列?--> <div id="syxx" style="padding-top:10px;"> <h3>实用资源Q?/h3> <ul class="umaya"> <li class="umaya"><a target="_blank">荷兰旅游局官方|站</a></li> <li class="umaya"><a target="_blank">荷兰{证ȝ</a></li> <li class="umaya"><a href="//www.qkojrh.com.cn/thread-410173-1-1.html" target="_blank">带孩子出门需要注意些什么?</a></li> <li class="umaya"><a href="//www.qkojrh.com.cn/thread-24026-1-1.html" target="_blank">史基(SchipolQ机场攻?/a></li> <li class="umaya"><a href="//www.qkojrh.com.cn/thread-264-1-1.html" target="_blank">荷兰自助游:实用信息汇集</a></li> <li class="umaya"><a href="//www.qkojrh.com.cn/" title="ʡҶ">ʡҶ</a></li> </ul> </div> <div style="padding-top:20px;"> </div> <div class="umaya"> <a href="//www.qkojrh.com.cn/forum-2421-1.html" target="_blank"> <button style="cursor:pointer;height:40px;width:160px;background:#8E6F43;border:#000 0px solid;color:#ffffff;font-size:16px;margin-top: 6px;">我要提问</button> <br /><span style="color: red;">q有自助渔R题? 别犹豫,点这里!</span> </a> </div> </div> </div> <div class="bottom"></div> </div> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "") ? "//js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = '//push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>